Asbest rapportage - Asbestinventarisatie AMK Oirschot

Ga naar de inhoud

Asbest rapportage

De asbestinventarisatierapportage is noodzakelijk voor de aanvraag van een sloopvergunning.

De asbestinventarisatierapportage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, het bevat o.a. specifieke gegevens van het onderzochte object, samenvatting van bevindingen, uitsluitingen, advies en verwijderingsvoorwaarden (SMA-rt). De bevindingen zijn in het rapport verduidelijkt middels plattegrondtekeningen en foto’s, maar ook staat de bevestigingswijze, toepassing en risicoklasse vermeld. Daarnaast bevat de rapportage een enquêteformulier en verplichtingen van de opdrachtgever.

De asbestinventarisatierapportages zijn 3 jaar geldig. In een periode van 3 jaar kunnen er aanpassingen aan een object plaatsvinden, met het risico op asbestverspreiding. Met asbestprojectbegeleiding is een verhoging van het risico voor mens en milieu te beperken.

Asbestinventarisatie AMK Oirschot mobiel: 0627402930
Terug naar de inhoud