Asbest projectbegeleiding - Asbestinventarisatie AMK Oirschot

Ga naar de inhoud

Asbest projectbegeleiding

Het nemen van voorzorgsmaatregelen is van groot belang bij asbest, daarvoor is projectbegeleiding bij grote, complexe of maatschappelijk belangrijke objecten een noodzaak.

Projectbegeleiding kan bestaan uit het jaarlijks inspecteren van bekende asbesttoepassingen, zodat de bewoners en/of gebruikers blijvend géén risico lopen. Het inspectieverslag geeft de status weer en adviseert de ondernemersraad, gebruikersgroep of bewonersgroep.

Projectbegeleiding kan bestaan uit het toezicht houden bij een asbestverwijdering en het rapporteren van bevindingen aan de opdrachtgever.


Asbestinventarisatie AMK Oirschot mobiel: 0627402930
Terug naar de inhoud