Asbest inventarisatie - Asbestinventarisatie AMK Oirschot

Ga naar de inhoud

Asbest inventarisatie

Sinds 1 juni 2008 is de asbestinventarisatie norm SC-540 van kracht, die invulling geeft aan de wettelijke verplichting, dat asbestinventarisaties worden uitgevoerd door deskundige (gecertificeerde) bedrijven. Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voorafgaand aan renovaties en sloopwerken.

De SC 540 regeling bestaat uit een 3-tal asbestinventarisaties;

  • Type A onderzoek met, indien mogelijk en/of noodzakelijk, licht destructief handelen. Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een sloopvergunning

  • Type B onderzoek aanvullend onderzoek wanneer er een vermoeden bestaat op verborgen asbesthoudende toepassingen. Tijdens of voorafgaande aan de sloop kan dit worden onderzocht met grove destructieve handelingen

  • Type C onderzoek bij brand en calamiteiten.Daarnaast bestaat er ook een 4e type onderzoek, asbestrisicoinventarisatie, Type 0 (NEN 2991) deze beschrijft de methode om de risico’s van asbest in een bestaand gebouw of object te bepalen. Het doel van deze beoordeling is de risico’s te beschrijven en in kaart te brengen ten behoeve van bijvoorbeeld verkoop of jaarlijkse monitoren van de staat van bekende asbesthoudende toepassingen.Asbestinventarisatie AMK Oirschot mobiel: 0627402930
Terug naar de inhoud