Aanvraagformulier asbestinventarisatie Bedrijven - Asbestinventarisatie AMK Oirschot

Ga naar de inhoud

Aanvraagformulier asbestinventarisatie Bedrijven

U dient dit aanvraagformulier asbestinventarisatie volledig in te vullen s.v.p. ALLEEN VOOR BEDRIJVEN.
U krijgt automatisch een bevestiging van ontvangst en er wordt contact met u opgenomen.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER TEVENS FACTUURADRES BEDRIJVEN:
GEGEVENS PROJECTLOCATIE:
Tip
SOORT INVENTARISATIE:
Gehele bouwwerk of gehele object
Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object
Losliggend materiaal en het gebied rondom het losliggen materiaal
WERKZAAMHEDEN:
Agrarisch bedrijfsgebouwen (boerenbedrijf, hallen en loodsen, kassen, schuren en stallen)
Fabriek
Flat(s)
Kantoor
Overige
School
Woning(en) (appartement, flat, huis, hut, onroerend goed, pand, woonhuis, woonruimte)
Complex
In gebruik
Niet in gebruik
Tip
OVERIGE VERPLICHTINGEN:
toegevoegd te hebben aan dit bericht;
beschikbaar te stellen op locatie;
op te zoeken in gemeentelijk archief;
Gelieve vrij toegang tot alle ruimten (zonder belemmering) te verschaffen;
Gelieve toestemming te verlenen tot het interviewen van (ex)medewerkers, indien dit noodzakelijk mocht zijn om gegevens te achterhalen.

Tip
Vanaf 1 maart 2017 zijn wij verplicht alle gegevens in het asbestvolgsysteem in te voeren. Daarvoor hebben wij de volgende gegevens nodig.
Gegevens Eigenaar te inventariseren bouwwerk of object:
Man
Vrouw
Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de opdracht uit te voeren.
Asbestinventarisatie AMK Oirschot mobiel: 0627402930
Terug naar de inhoud